Tragel 8: een nieuw stadsdeel in Aalst

Avantgarden maakt zich op voor een prachtig project in Aalst. Tragel 8 – het consortium tussen Zabra Real Estate en Vanhaerents Development ondertekende begin juli een overeenkomst met de stad Aalst en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst voor de realisatie van de Tragelsite. Op het nieuwe stadsdeel langs de Dender komt een evenementencomplex, retailzone, woningen en kantoren. Avantgarden maakt samen met UAU Collectie, Jaspers-Evers Architects, ABT, BDO en Artes Roegiers deel uit van het team ontwerpers dat samen de publiek private samenwerking vorm gaat geven.