The Crescent in magazine ReScape

ReScape, een magazine over ruimte en mobiliteit, heeft in zijn septembereditie een artikel aan Avantgarden-project The Crescent besteed. Bij dit project in Anderlecht werden oude bedrijfsgebouwen omgebouwd tot een duurzaam kantorencomplex. Avantgarden mocht de buitenruimte onder handen nemen met dezelfde filosofie: de natuurwaarden behouden en versterken volgens de BREEAM-principes.

Natuurlijke begroeiing

Voor de aanleg van de kantoortuin rond The Crescent werd geen grond aan- of afgevoerd. Het zand dat weggegraven werd om een vijver aan te leggen, deed dienst voor een heuvel elders op het terrein. De vijver vangt regenwater op dat via een afwateringssysteem van het dak komt. Naast de vijver groeit oevervegetatie. Overal in de tuin is de aanplanting zo natuurlijk mogelijk gehouden en werd gekozen voor inheemse soorten. Zo is de tuin niet alleen een prettige plek voor mensen, maar ook voor de dieren die er hun thuis van maken.

Duurzaam beheer

Duurzame aanleg is één ding, maar een tuin is een levend ding. Deze duurzame kantoortuin vraagt ook een aangepast beheer. Het gras wordt niet steevast kortgemaaid, maar krijgt de tijd om te groeien. Langere grassen hebben veel meer ecologische waarde. De tuin wordt niet bemest. Het resultaat is een tuin die alle kansen krijgt om zichzelf natuurlijk te ontwikkelen.

Verderlezen over het groenproject The Crescent? Download het volledige Groenproject The Crescent in ReScape.