Onderhoud van tuin of landschap is voor bedrijven een vaste kost, zoals er vele zijn. Maar voor veel asset managers is het moeilijk in te schatten of die kosten en baten in de juiste verhouding staan en of het onderhoud zo efficiënt mogelijk verloopt. Vaak gaat het om relatief lage kosten die onder de radar blijven – maar op termijn wel oplopen.

Avantgarden pakt het anders aan: met een geïndividualiseerd platform waarmee de asset manager zelf aan de slag kan en met kennis van zaken beslissingen kan nemen over het tuin- of landschapsbeheer. De studies omvatten een opmeting, inventarisatie, benchmarking en/of nulmeting, een evaluatie, verbetertraject, beschrijving van nodige werkzaamheen, aanbestedingsdocumenten (tender + Service Level Agreement) en/of een raming van de werkuren en kostprijs. De studie kan peilen naar al deze aspecten of naar onderdelen ervan, afhankelijk van de behoefte.

Een verbetertraject is een nuttige toevoeging waarbij Avantgarden zoekt naar terugkerende werkzaamheden – en dus een terugkerende kost – die geen toegevoegde waarde bieden op lange termijn.

Bekijk hier enkele voorbeelden: