Bomen zijn een belangrijk onderdeel voor het beheerplan van een landeigendom. Gezonde bomen dragen bij tot de ecologie van het domein en zijn visueel aantrekkelijk. Een inventaris van de bomen op een terrein helpt om het overzicht te bewaren van hun toestand en om efficiënt beheer in te plannen. Veiligheidsaspecten worden sneller in kaart gebracht. Bovendien geven een boominventarisatie en actieplan ook een overzicht van de acties en kosten die gepaard gaan met het beheer.

Avantgarden maakt opmetingen, inventarisaties en beheerplannen en werkt enkel met gecertifieerde boomverzorgers, namelijk ETW(European Tree Worker) of ETT (European Tree Technician). Houders van die certificaten zijn verplicht om opleidingen en bijscholingen te volgen. Zo streeft Avantgarden naar de best mogelijke uitvoeringspraktijk volgens de professionele code van het moment.

Bekijk hier een voorbeeld van een boominventarisatie.