Ook beschermde monumenten en landschappen hebben onderhoud of, op termijn, renovatie nodig. Avantgarden put uit jarenlange ervaring en deskundigheid om voor dergelijke projecten een beheerplan op te stellen met een looptijd van twintig jaar. Dat plan biedt een kader voor afspraken met alle betrokken partijen en kan dienen als basis om een subsidiedossier in te dienen. Het document beschrijft het gevoerde onderzoek naar erfgoedwaarde en de gevolgen daarvan voor behoud en onderhoud.

Bekijk hier een voorbeeld: een recente landschapsstudie voor een subsidiedossier.

Geen projecten gevonden