Natuurherstel en waterbeheer

In Lauwe transformeert een vroegere industriële site tot een woon- en recreatiegebied. De hoofdfocus voor dit gebied was om de natuurlijke context te herstellen. Twee vroeger ingebuisde beken stromen nu weer bovengronds en helpen het regenwater af te voeren naar de Leie. Een centrale laan verbindt de dorpskern met de rivier. De beplanting ontmoedigt lineair parkeren langs deze laan zodat de omwonenden volop kunnen blijven genieten van het groen. Architectuur: Groep3.