Romantisch kasteelpark in Engelse stijl

Het witte kasteel in Linden lag er verloederd bij toen ondernemer Urbain Vandeurzen het kocht. Na een jarenlange restauratie werd het kasteel verbouwd tot kantoorruimtes en een woongedeelte.

Om het kasteelpark in zijn oude glorie te herstellen, nam de nieuwe kasteelheer Avantgarden onder de arm. Aangezien het chateau een erfgoedobject is, staat het historisch karakter in de heraanleg van het park centraal.

Slecht groeiende bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren, en het netwerk van paadjes en wegen op het domein wordt structureel herbekeken. Er worden nieuwe parkbomen aangeplant, en de begroeiing krijgt nieuwe snoeivormen. Tot slot worden ook waterzieke gronden gedraineerd, en staan er nieuwe bosaanplantingen op de planning.

Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde de beheersplannen van het domein voor de komende twintig jaar goed. Eerder plantte Avantgarden al nieuwe lindebomen in het Kasteel van Linden.