Natuurherstel en waterbeheer in Lauwe

In Lauwe transformeert een vroegere industriële site tot een woon- en recreatiegebied. De hoofdfocus voor dit gebied was om de natuurlijke context te herstellen. Twee vroeger ingebuisde beken stromen nu weer bovengronds en helpen het regenwater af te voeren naar de Leie. Op de oevers gedijen inheemse planten en zal de diversiteit mettertijd alleen maar toenemen. Alle beplantingen en verhardingen voldoen aan de richtlijnen van het Harmonisch Groen- en Parkbeheer van het Agentschap Natuur & Bos. Architectuur: Groep3.