Inheemse soorten op historische site

De oude mijnsite van Beringen wordt omgevormd tot een publiek park met horeca. De beplanting blijft, net zoals de gebouwen, verwijzen naar het verleden: inheemse soorten die eigen waren aan de oude site zullen het park herkenbaarheid geven. De bestaande spoorbedding blijft bewaard en begeleidt de wandelaar door het park.