Duurzaam waterbeheer in Hasselt

Vijf woonblokken aan de Herkenrodesingel in Hasselt liggen ingebed in een duurzaam, gevarieerd en prettig landschap. Bufferbekkens zorgen voor de waterafvoer in dit gebied, waar de grondwatertafel hoog ligt. Op de parkeergarages van de woonblokken liggen uitgebreide groendaken, aangelegd volgens de geldende technische normen en met oog voor biodiversiteit. Architectuur: MaMu Architecten & More.