Groene verwelkoming voor gasten

BASF ontvangt bezoekers in een nieuw ontmoetings- en bezoekerscentrum aan hun terrein in de Antwerpse haven. Avantgarden creëerde een prettig, uitnodigend groen gezicht voor deze plek. Daarbij ligt de focus op een verstrekkend uitzicht op de productiesite. De gebruikte materialen verwijzen naar de activiteiten van BASF. Architectuur: Crepain Binst Architects.