Lezing Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp

Op 6 juni vond de jaarlijkse RES garden party plaats. Aan het tuinfeest ging een lezing van de Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp vooraf. De stadsbouwmeester werd geïntroduceerd door Annick De Ridder, schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

In zijn lezing besprak de stadsbouwmeester zijn beleidsnota 2016-2020 en het bestuursakkoord voor de stadsontwikkeling van Antwerpen. Hij besprak er ook de internationale ideeënwedstrijd masterplan Linkeroever waar Avantgarden samen met Schotse architectenbureaus een ontwerp voor maakten.