Groen in vastgoedprojecten: vloek of zegen?

‘Wonen in het groen’ is een populaire slagzin in advertenties voor vastgoedprojecten. Maar hoe gaan professionals om met natuur en bestaande bomen bij een nieuw project?

De integratie van groen in een leef- en woonomgeving vereist een specifieke projectbenadering, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase. Om vastgoedontwikkelaars en architecten beter te informeren over dit onderwerp, organiseerden Avantgarden en Bergenboomverzorging op 23 oktober een studienamiddag in de kantoren van Avantgarden.

‘Groen/bomen in vastgoedprojecten: een zegen of een vloek (in uitvoering)’ werd een interessante namiddag waarin nieuwe inzichten in ontwerp en beheer van groen werden geïllustreerd aan de hand van concrete projectresultaten.

Drie professionals vertellen vanuit hun passie voor bomen en hun effect op natuur en mens:

Bart De Keyzer, Avantgarden gaf vanuit zijn expertise als landschapsarchitect een lezing over de rol van het ‘landschapskader’.

Boomspecialist David Bergen van Bergenboomverzorging vertelt over ‘boomoverlevering’.

Tot slot nam bodemkundige en boswetenschapper Hans Erens het woord in een uiteenzetting over boom en bodem.