Avantgarden in beheersplan Wijnkasteel Vandeurzen

Het Kasteel Vandeurzen in Linden is een negentiende-eeuws kasteel in neoclassicistische stijl. Naast een uitgestrekte wijngaard, bestaat het domein ook uit romantisch park naar Engels model.

Op vraag van de nieuwe kasteelheer werd er een nieuw beheersplan opgesteld, waarin het onderhoud en herstel van het domein wordt vastgelegd. Aangezien het chateau een erfgoedobject is, staat het historisch karakter van het wijnkasteel centraal.

Beheersplan met langetermijnvisie

Slecht groeiende bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren, en het netwerk van paadjes en wegen op het domein wordt structureel herbekeken. Er worden nieuwe parkbomen aangeplant, en de begroeiing krijgt nieuwe snoeivormen. Tot slot worden ook waterzieke gronden gedraineerd, en staan er nieuwe bosaanplantingen op de planning.

Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde de beheersplannen van het domein voor de komende twintig jaar goed. Eerder plantte Avantgarden al nieuwe lindebomen in het Kasteel van Linden.

Lees verder op de website van hoog.design: Landschappelijk park in romantische, Engelse stijl.